DGG-XAM2 AUBENSEITER @ GX-46


黑馬·竜卷

Er……我都唔知點講佢好,人型就一夠磨碌咁,各關節都可動不足,肩部不可橫舉、腰不可轉、腳不覺橫向活動更不能旋轉,亦形成了內八字腳的囧樣。還未完…..頭部的頭發太細唔多靚,背後的三件合成披風是個笨蛋設計,外側兩件插在肩上,只要手一活動件披就跟住郁,如果手上舉,就會出出披風硬直地指向正前方的白痴情況。老細~做得三件合成加個關節唔難吧?做得三件合成做得有動感D唔難吧?

 

  
 

 

 

 

特別之處就是多了這個招牌手型,但我自己試做了一下這個手勢,我都唔知算系咩意思..插畫師在畫這個手勢的時候自己有無做過下先的?……

 

 

肩上圓輪可插出,擲出一個飛輪車死你~~~

 

背後雙槍拉直便可以使用,不過…….對手唔夠力,不舉……,所以已經附上一個配件用來扣住肩部來完成射擊動作,講到呢度我都唔想講了,點會這樣的~~~~

 

好咯~~活動性,上文提過啦,就系咁了,只能轉下角度,但pose就一樣~

 

 

 


 

配件的真正見樹之處!變形!!黑馬竜卷!!!

就不要追究人家為何不是完全變形了,BANDAI從來無講過呢只可以完全變形卟,基本上能變型的就系收埋雙手雙腳,雙槍分開變成馬的前後腳,其他全部拆晒再裝過。變形不算麻煩,操作12次就好順利了。但既然都不是完全變形了,還要這個變形優先來做什麼?完全是啅頭黎。我們也不去彈這個外型如何如何。

 

 

看看外型優先,馬頭馬頸馬鞍馬腳全部換。各處分開來睇我覺得是無問題的,但一合起來比例就出問題了。最大問題是…..腳短,啊不是~腳不短,不過腳部組合得太上了。我這樣講希望大家會明白,你幾時見過D馬只腳系生系個胸度?從來都系頭>>>腳,而不是頭>>胸腳的。這樣很怪相,整個比例都有問題了。而後腳部分,其實本無問題,不過後腳大肶同PATPAT位系人型時有肩部,這段變形沒有結實的扣位,所以都幾松。

 

老細~既然你玩大玩具外型優先了,但用件砌靚個外型都唔系好過份姐?

再,只馬無咩可動性,就系前腳膝部屈處,頭dup下如事

又,正當我想贊下D透明馬毛幾靚幾有動感的時候,我又留意到佢條馬尾太細太不顯眼,BANDAI你加多個關節在馬尾的話效果就完全不同了。

 

 

 

 

 

 


後記:活動性唔得系因為就住變形,好我理解。但人型做得咁磨碌又同變形有關系?內八字又系?馬型叫得外型優先又比例走樣,我真系無眼睇。這個大配件很郁悶。

 

DGG-XAM1 DYGENGUAR @ GX-46

 

刃馬一体

 

Write a comment

Comments: 0