VF11-B with Fast Pack ψ Isamu (1/60 scale)

 

1/60的尺寸,1/48的價錢

PLUS中的炮灰機,勇剛到愛德華基地做飛行員時就是駕使著VF-11B,和加魯特的YF-21進行測試,劇中除了那段測試外就沒有它的戲份了~是還未有機會成為炮灰就bye bye的機體。

規格為1/60,但體積遠比同系列的YF-19和21細小,因為原設定,體積和VF-1系列相若,但價格卻是大只機型的等級,實在是太貴了。不過除此外,本品都沒有什麼大問題,甚至可以說是出色之作。

F MODE十分輕薄,什麼起落架收納、翼可動的例牌就不多費文筆了。不過機身顏色灰沉單一,就咁睇其實好齋下,滲滲線會好好多~機倉蓋和新的1/60VF-1一樣,鍍上幻彩。看來這將會是以後的標準配置了。但一個問題是~~~我覺得機頭為了遷就變形而略嫌短了小小~~

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機師的比例做得好fit,整個駕駛倉和設定一樣可以整個拆出。

 

 

G MODE就表現得十分靚仔,歸功於腳部的多段關節,它的逆足站姿十分自然。

 

 

B MODE的外型亦佳,基本沒有什麼可以挑剔的地方,連胸部與背部間亦接合緊密沒有穿崩位,很抵贊!

 

 

頭部很靚仔,特別系監視窗,透明件下的機構是用電鍍件制的。

 

 

該系列的可動性一樣大同小異,反正你不要指望它能做出什麼有型pose,它的完全變形就已經夠你玩一輪了~

 

 

勉強地,單膝下跪都還可以應付到。

 

另外附有Fast Pack,大推進器可以輕松扣在背後,而腳部的也是以磁石吸附,絕不易甩。另外支槍可以反出刺刀,亦有內構表現。

 

裝上Fast Pack很good fit,但就唔算是有睇頭~

 

 

反而後面看這麼多的噴嘴就幾好睇~

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本來就應該取出YF-19YF-21一齊合影的,但就不要麻煩我取盒堆中找出來了~麻煩死了~

 

後記:反正都系咁,無咩好講,無咩驚喜,但無咩失望都已經好夠。目前好貴,要買就慢慢等跌啦,反正也不是什麼人氣機體。

 

Write a comment

Comments: 0