Macross Frontier·VF-25F Ψ 早乙女 @ DX超合金GE-42

 

VF-25戰機,為Macross25周年紀念動畫Frontier中的主役戰機。套新卡通我睇過大概幾分鍾,講真對目前那種男人好似女人咁的人設風格真系有D反感,目前真系無咩動畫啱我睇~所以自然對呢台VF-25F型都無咩太大的好感。說起來,我只對Macross、Plus和M7有好感。即便如之前的Zero,我也看不下去。不是說差還是什麼的,只是沒有了細時那個心。

VF-25F和S型在之前都已經出了可變模型,看起來真是很不錯,近期也有點想買只S型啪下,模型的呼聲比DX合金高很多呢。但玩左幾日,比起光接觸它時,感覺又不是那麼差。比例為1/60,FIGHTER MODE全長約32cm,GERWALK MODE全高約17cm,BATTROID MODE全高約25cm。上色和做工都算不錯,約2~3成合金,關節實淨,又完全上晒色,可完全變形,而且變形過程十分輕松流暢,比起玩Yamato的要放心得多,暫時未發現有哪些易爛位。但各別位置在變形會發觸磨擦,有刮甩紅黑漆的機會,但情況輕微,完全可以接受。

FIGHTER MODE·很少見BANDAI整飛機,但這台外型看來很不錯,很修長的機型。但細節位就相對較少,除了翼可活動和起落架外就沒有其他gimmick。機腹下的槍不能直接安裝,需要加個小配件,美中不足。

 

 

 

機倉簡單,人型簡陋,而且個比較太細了。

 

起落架同樣結構簡陋,副翼打開腳邊裝甲可翻出。

 

玩具沒有搭配支架,我唯有以BANDAI的模型用支架來勉強配合,機身太重,危危乎~

 

 

 

 

 

 

 

 

GERWALK MODE·致使的缺點:膝關節曲度不足,逆噴射受限。沒有回旋關節,八字腳受限。雖然說明書亦提配可以解開個Lock來增架雙腳活動性,但穩定性就降低了很多。而且我這台有點難以企穩,我借助了stand。

 

 

 

 

 

BATTROID MODE·外型算是十分不錯!唔清楚和原作的幾成似,但模型的外型我就覺得太瘦削了。DX合金拉橫左個身都不錯~各部份的變形結合度都不錯,整體實淨平穩。但可惜手掌沒有活動及收納結構,只能替換手型。

 

支炮可以拉長打開,什麼名堂就要問看過MF的朋友了。

 

肩部與官圖、說明和外盒都有出入,覺得俾人呃左。但如果不計較是否也官圖相同的話,倒是沒有什麼問題。但頸部略短(S型直頭連頸都睇唔到),而且沒有機關鎖死,比較松。

 

 

頭部算是很靚仔,還滿意啦,特別是那個透明件的眼部。

 

 

雙手可動性很強,特別是肩關節因變形需要而產生4重關節,夠晒玩,如果不是肘關節只能屈120度左右的話,這對手真系什麼動作都能做!目前像這種射擊POSE還是應付得來的。腰部原則上可動,解除背後lock位就可以得到小量活動性,但穩固性照樣大打折扣。雙腳由於身體頂住,所以活動很有限,前後活動還可,橫向活動就很弱雞了。

 

 

F中的炮不能掛在手臂上?劇中也不可以的麼?

 

軍刀一把,我知道劇中系收納在盾內的。我初時以為DX合金理應做到,可惜不能。盾牌有這麼大的空間亦沒有利用真是不應該。雖然模型也不可,但收得這個價錢做足D吧。

 

 

 

和同樣為1/60的VF-1S比較,人型高出一個頭有多,飛機形態亦比VF-1S長出一大截。體積和重量上是令人滿意的。

 

和大部份玩家一樣,我不太喜歡那像吊腳褲般的腳部,所以腳下部就不完全拉出了。這樣,還不錯!

 

後記:我不禁要問句——這是試驗型的商品嗎?因為實在有太多可以做得更好的地方,如頸、腰、手掌、腳部和武裝上都明顯有應該做到而未做好的地方。希望日後會有改善,但到時如果出個什麼改良版,那我心情就很複雜了.......

 

Macross25周年了,但作品就遠沒有變形金剛和高達多,即使按以下時間軸順序睇晒亦不會長得嚇人,各位有趣興又有時間的話重溫下啦。不過小心中玩具毒。

 

 

·Macross Zero ('02作品,OVA,全5巻) 
·超時空要塞Macross ('82,TV,全36話) / Macross・可曾记得 爱 ('84,劇場版)
·超時空要塞Macross・Flash Back 2012 ('87,OVA) ,
·Macross Plus ('94,OVA,全4巻/劇場版)

·Macross 7 ('94,TV,全49話) / Macross 7・银河在呼唤我   ('95,劇場版)  
·Macross Dynamite 7 ('97,OVA,全4巻)  
·Macross F ('08,TV,全25話)
·(超時空要塞Macross II -Lovers Again- ('92,OVA,全6巻),为平行空间故事,未列入官方年表)   

 

 

當然了,有時間梗系開工好過睇卡通片啦~

Write a comment

Comments: 0