Heavy Metal L-Gaim MK-I @ 魂SPEC XS-10

 

重戰機·亞嘉璐MK-I

重戰機呢套卡通系富野大叔的又舊又悶的機械人卡通,我睇左開頭幾集已經睇唔落去。我覺得唯一看點只有永野護的機設和人設。除了雜兵外,有名堂的機械人都好正,除了MK-II。無錯,我覺得MK-II很難睇。

重戰機本來就屬冷門嘢,玩具都唔多,只系見過模型、PVC可動果只,同MEGAHOUSE果只。以前我一只都無買,因為覺得個機同質感都十分麻麻。而魂SPEC的MK-I在初公布時並沒有引起我的興趣,反而是後來在玩具店中見到那個漂亮的大盒,適中的size,同270蚊的靚價,咁就帶左距翻屋企了。老實講,在國內,這款重戰機冷過放入雪櫃,遲下分分鍾跌到200左右(可能都無人買)它在國內應該和蒼之流星是同一命運的~

睇下只L-Gaim,好靚仔,比例同外型都好靚,白色件無論是合金定系膠件都做了很好的拋光。可惜合金件不多,只有大腿、小腿內構和腳板。唔知有無數錯,因為成只的成色都頂瓜瓜!

 

 

全白、沒有複雜的機械紋路,更沒有花花綠綠的警告lable,線條簡潔圓滑。今天看來反而覺得很高貴脫俗。

 

 

條頸的gimmick的,拉起後,再打開倉蓋,就能放入Spiral Flow,另附有通常形態。可能因為實在太細(手指尾甲咁大),所以無做出主角達巴的人型。

 

活動性就.....稍差,雙手可平舉,肩甲的gimmick在手臂橫舉時會向內縮,使手臂有更大的活動空間。但手肘的彎曲角度卻不足90度,如果在手肘做一個拉伸關節就解決了。下肢的關節非常非常緊,股關節簡直難以活動。hip位用左合金關節,但因為太實我都玩得比較小心,而且不能像盒面圖般將對腳開得咁大。而且整條腿部沒有橫向水平活動關節,好遜色。膝關節好複雜,一個膝部卻有4個關節,但這4個關節的活動角度都不十分大。屬於除了L-Gaim外其他機體都不會擁有的關節。

 

L-Gaim最具特色的,就是腳部可開啟的裝甲。外型和上色真系收貨的,好靚。但所有油壓都是假的~

 

將整塊裝甲拆下,看看裡面的關節。剛剛提到膝部的4重關節,活動時要先從大腿中拉出一截,然後波羅蓋果3段就要分別活動,才可以屈到這種角度。腳腕處除連接腳板的球型關節外,還有2段關節。看似複雜和活動能力很好,但其實把玩中根本用不到。老實說,這樣是很精細和忠於原著,但玩起身幾麻煩下。啊對了,腳板的每只腳趾都有2段關節可動,接地性一流。

 

手臂內側藏有光束劍柄,沒有它,亦沒有後來沙煞比和卡碧尼那樣的設計吧~

 

套戲好多人(系人,唔系機械人)都有光劍的,同星戰一樣

 

就算什麼裝備也不加上,光是持劍,都很瀟灑的。

 

兩把合埋一把~“白武神”~

 

 

裝備一覽。Binder中可以裝備2支劍柄(加上雙手的,即共有4支)、兩個餅型手雷、兩支Power Launcher,算是豐富有看頭。另外那個是Landbooster,還附上屬於MK-II的Buster Luncher,這支大炮殺食啊,好玩多了。可能是以後出MK-II時不會再附上,而要玩家追買翻MK-I。真系陰啊~

 

裝翻D架生先,Landbooster後面那塊白板,總是讓我想起古時候那些書生,好似......寧采臣咁~

 

手臂上的Power Launcher有條線接上腹部。

 

 

Landbooster的收納形態

 

突然想起可以4劍齊用~仲唔系抄星戰!?

 

 

玩埋支巨型Buster Launcher,氣勢就出晒來了。而腹部果3個窿亦插滿晒,高出力嘛。

 

 

 

 

 

 

 

趴低用又得。這裡的gimmick就做得不足了,上膛的把手應於上面的彈倉連動才對嘛,而現在變成分別活動的了。

 

最後黎翻個經典look,話說個Randum Slate開甲,只不過系跳起時會打開而已。但裡面有沒有推進器,開黎做咩呢?那時睇到第4集,見距跳一下開一次,幾分鍾內開左十幾次,開始覺得煩。

 

另外,小小搞笑咯,商品中附有Lilis Gaim的已上色Q版拼裝模型,但個款都唔使變成咁嘎~?插畫中的她好靚的~那當然了,我是沒有興趣去搞距了。

 

另一款很喜歡的魂SPEC,威龍1號。我卻一直都沒有介紹過它,不知不覺都成年了~~睇睇幾時有沖動為他好好的影翻輯相吧。

 

後記:外型,上色,做功,QC都好靚,唯可動性不足。但這絕對是目前最好的重戰機玩具~如果你不是那種喜歡老實把玩具拿在手上舞的話,如果你對重戰機有D好感的話,這款魂SPEC可以令你滿意的。

Write a comment

Comments: 0