FPJ PROTECTOR QUICK SNAP

終於等到FPJ PROTECTOR~!

十分正的一套,由空派到戰鬥派,由CITY CONMANDOR到呢款,真系睇住FPJ的進步!

但首先我想講下說明書中的短篇漫畫,呢一次真系十分精彩,一開始已經有個BOT死在洛迪文面前很有電影FEEL,已經即時令人進入故事。然後柯柏文出現的一番激勵,再加上看似有意無意的洛迪文[眼濕濕],連我都感動起來了。再帶領手足反攻,變出炮台,又就此打住,真系十分正的故事。這個小短篇我已經反復睇了數次!

玩具來說,看起來膠質比之前要好了~我是沒有睇說明書的,分解和組合都易明,而且過程中無好似以前產品中有各別位好怕會整爛的情況,很不錯。

而手腳位意想不到是如此簡單的結構已經可以很好地組合和分解,實淨又不易損壞。

目標戰士幾得!我系後來睇說明先知原來除變武器還可以坐於炮台上的!而幾個風翼亦物盡其用!

兩支槍的組合我十分BUY!

本來我很擔心日版色差明顯唔好睇,但看來亦十分OK,只系電鍍翼仍是與整體不太對味,美版應會好D。Write a comment

Comments: 6
 • #1

  大猪麦 (Tuesday, 14 December 2010 08:00)

  ..你好幸运,得到咁正的玩具。

 • #2

  Vaz (Tuesday, 14 December 2010 08:36)

  看来你对FPJ的tf开始中毒咯XD~!
  不过还是很羡慕你可以这样快能拿到protector,我的还在海上漂……

  对了,我在AC看到有人说袋子里有神秘配件,到底是不是真的?而且那个神秘配件是给谁用的?

 • #3

  Kin (Tuesday, 14 December 2010 09:12)

  今晚睇嚟你都仲未有時間玩... XD

 • #4

  Elljay (Tuesday, 14 December 2010 09:25)

  豬,
  托某人福,系很幸運!!

  Vaz,
  那有D真系好正嘛~~~
  個袋入面系咩,留俾你自己發現啦。

  Kin,
  我同5只超合金魂搏斗緊,依家中場休息。

 • #5

  Garycharm (Tuesday, 14 December 2010 20:58)

  呢隻幾靚o咼,
  我竟然覺得.......靚過 MP....

 • #6

  劉波 (Wednesday, 15 December 2010 10:55)

  ........我必買的精品之一.