Crossbone Gundam X-1海盜高達XM-X1

背景唔知唔講了~

這完全是意外及衰沖動的入手~
那晚和女友去行街意外地見到一間孤零零的玩具店,意外地見到它,意外地被盒背那披風圖吸引,意外地在同一時間女友在旁邊的衫店度睇衫。我便側過頭對那邊店中的女友說:我要買它,好平,100蚊都唔使(當然是大話啦)。就這樣便買下我第一只Robot魂了~~~

全高約12cm,那應該是1/144的比例吧~外型算是修得幾靚,無令我討厭GFF般那大量的lable,很簡結。背後的X型推進器自然是標誌,腰部兩側可以扣入槍和刀柄。外甲大部份以ABS膠制,基本無縮膠情況,上色中上還是有點飛油和出界。頭部上色算是凖確但天線又太軟。全身gimmick多多,可動性又好OK,玩在手上也輕松好玩。

附一個有"金牙"的頭部,對於我來說是不明來歷的,而且我不太喜歡呢個頭,所以以下圖片都唔使用了。


X型推進器每枚獨立可動。


手臂外甲可以翻下套在拳上,還能裝上透明件的......叫咩?"虎突"??

 


膝部裝甲可以打開,有點簡單的內構,小腿後可以拉出匕首但只有柄沒有刃,有一枚完整狀態的匕首替換,可以裝在腳底,使出海盜喜用的陰招。

 


當然亦可手持使用

 


附長長普通光劍一柄。


海盜槍,是可以和海盜刀柄組合的,不過忘記影了......


海盜彎刀,這麼巨型的刀刃真是有光劍不能比的氣勢。

 


令我購入的最大原因就是附這件膠破披風,造型一流,不過質感三流,可動仲九流添,裝上後雙肩完全變成殘廢,不過都有型得很。


亦無礙推進器的安裝和活動


要補番張"刀槍結合"的武器形態

 


後記:之前我剛上手玩覺得這家伙完全沒有吸引我的地方,甚至覺得很無意思,和以前的MIA區別不大。但今晚影相玩上手才發現有很多玩點,算是很不錯了。觀感完全改變,反而認為呢只嘢幾好。我真是善變.......


又說起相關的話題,本BLOG有好多玩具quick snap時都說如何差或如何好,但往往細心把玩後都有唔同的感覺,有時更會完全顛倒。想起一個我很不喜歡的網友"仙lady"說過:睇個包裝上的圖或在網上睇圖已經知只嘢好與玩,洗咩下下玩上手先知。我從那時起就已經很反對了,現在的玩具不同你買只毛毛公仔,真系MORE THAN MEETS THE EYE,要玩上手先可以體會到的。又要講下本期鍾愛有加的天火文,正面D,可能睇圖你已經覺得好正,但如果你玩上手後評分或能會番倍添~!負面D,可能睇圖你都無咩興趣,但如果有機會你見到實物,應該還是會被震撼一番的。

Write a comment

Comments: 0