Hi-ν Gundam@HcmPro

 

Hi-v高達,了解真系唔多,應該系馬沙之反擊小說版中出現噶機體。HcmPro又殺埋呢只~~之前在TD上睇相,睇呢度Blog友噶相,實在系覺得好吸引。自己又玩開馬沙之反擊系列噶HcmPro,於是就買埋了。但4200yen對於呢只只有10cm高噶高達黎講確系有D貴(之前唔知禁細只,以為同v高達差唔多)但全身上晒marking,浮游炮又唔使自己砌(當時玩v時砌到麻),只需要簡單甘組合武器就可以了。的確輕松了不少。

 

總體黎講都靚仔有型,但我唔多中意呢只藍色,如果偏紫色就更好。由於背後的浮游炮,所以站立有一定問題,要慢慢調整好先企得穩。而且浮游炮有較大的活動範圍,好似對大翼一樣。但結合較松,都幾易甩出黎,但已經比v用幾塊膠板插住要好。

 

 

光速步槍同火箭炮可以掛在背後的裙甲,但唔多實淨。

 

 

上色其實唔算好,出界和上唔夠色的情況也不少。但禁細只,就甘睇邊睇得清楚啊~~~~由得距了。

 

背後的唔知乜東東可以開啟,放入劍柄

 

 

 

附有透明地台,可以表現浮游炮發動保護障的狀態,但就無法表現出攻擊狀態了,因為結合方式系固定的。有了這個地台,觀賞性提高不少,我諗亦因此貴左幾百yen~~~~

 

 

 

 

 

 

 

唔知道設定上Hi-v系咪比v細粒禁多~~~本來系打算滲線的,但實在系太細只,所以只系隨便幾筆就算了。

 

SP就一定會出了,但覺得高達果種珍珠色或電鍍色唔多好睇。反而之前的大魔和SAZABI電鍍紅就好正鬥,所以都唔等SP色了,呢只就算了。依家都4200yen,SP仲得了!?

大家話夜鶯會唔會出埋啊拿?

Write a comment

Comments: 0