Kamen Rider Fourze @ BM RAH

FOURZE是新拉打中我一開始便接受的, 但卻幾乎沒有睇過佢套劇, 實在是沒有咁多時間, 所以玩玩玩具便算.

 

不過.............MEDICOM系咁, BM又系咁, D拉打越出越大只, 這只FOURZE繼BLADE之後, 又成為了目前最高大的拉打..........FXXK

除了過份高大外, 出品亦並不是太好, 主要又是膝甲位不夠准確, 令好多POSE睇起身都有點不自然. 但這次無法像BLADE中重新粘合了. 唯有就咁算數.

手腳部份的裝甲和手腳腕是分件的, 但其實這個分件對可動沒有幫助, 又令到D件容易移位, 我差點想用膠水痴實佢.

 

而我呢只系中了SAD貨, 揀了四盒都不幸中招, 我這款的領口位被CUT一忽, BODY腳板亦順邊的, 好彩我自己有數個BODY便用, 換腳板便可. 領口位就處理不了.

 

OK, 好似都只是在彈, 但當然亦有贊的.

頭部做得好靚好精致, 這是該列系一直的強項了.

衣服的紋理和上色亦漂亮, 但始終是白色衫, 收藏時小心色移染黑就是了.

腰帶非常靚! 透明件好靚, 四個開關可獨立取出, 造型和上色亦好精美, 把手可以活動那是當然的.

雙肩的軟甲本來以為會很限制可動, 但其實非常柔軟, 並不是很大問題, 舉高雙手動作都沒有問題.

豐富手型基本涵蓋了FOURZE的主要POSE, 舊玩有余.

 

但, 那些什麼火箭鑽頭的武器, 就需另外購買, 不在本產品內, 可玩性是系相對少咗D.

Write a comment

Comments: 2
  • #1

    Matt (Tuesday, 11 September 2012 20:21)

    好一隻靚仔有型嘅火屎。腰帶真喺好的頂,整得仲靚過DX!

  • #2

    神之子 (Wednesday, 12 September 2012 07:01)

    有冇淋住买武器装备啊?又或者年底个最终形态啊?