Lunatic [Tiger & Bunny] @ SHF

他並不是這個面目...............

 

我一開始見到他時以為是怪人來的~~~~

LUNATIC狂徒, 要清理世上一切罪惡, 以死作為唯一懲罰的極端主義者, 能力是蒼炎.

真正的身份是上代超級英雄Mr. Legend之子Yuri Petrov, 自小受父親教育"不可對邪惡坐視不理", 卻又目睹父親總是毒打母親, 終於因憤怒而引發了能力, 將父親殺死, 之後便一直深陷於痛苦中.

後來成為處理高危罪犯的審判官, 亦會秘密介入HERO的事件.

 

在故事中由其過去, 以及特殊的外型, 一開始已經吸引住我, 這次能出玩具及不是限定就真是太好了.

總的來說呢次還是出得很好的. 兩組不同狀態的頭部, 披風, 武器, 特效件, 全部都X2, 那已經可以讓你玩出完全不同的兩種感覺.

這便是本品的最大特點!

 

本品QC很不錯, BODY本身沒有任何外甲所以當然是超可動的. 但外包的披風腳是完全ABS硬膠制, 連另一個形態都只是張開小小可以讓一只手有限地申出來, 實在是不太爽, 但不用軟膠的好處是上色和外型都夠精准.


 

頭部很邪惡, 但我幾BUY的~! 而且全額應用了透明件. 

脫去那硬膠膠, 整個BODY都得到解放!

 

換上特效件, 發動能力後的狂徒已經完便另一種感覺!

這次的特效件做得好靚! 蒼炎夠大夠揚夠透夠動感! 為本品增色不少! 我對這個效果極之滿意! 可謂BANDAI 最強特效件!

 


 

還有揮拳時的蒼炎特效 

後記: 這款是整個系列中目前最最最出彩的一只, 對動畫有愛的推薦入手!

Write a comment

Comments: 1
  • #1

    Matt (Wednesday, 12 September 2012 23:37)

    特效件嘅話,我更中意電王劍聖果件。哩一隻狂徒如無意外應該喺系列中可玩同可動性最高嘅一款,加上無比拉風嘅特效,佢應該都算喺SHF入面數一數二嘅出品喇,