Abominus @ TFP

三乘我無睇過, 但呢套G1色的Abominus就比較吸引我, 雖然預咗合體唔會好, 但真系估唔到咁差, 合體後身型怪誕, 可動極低, 而且平衡性差.

但所幸分體的五子只只都可圈可點, 機械人和怪獸兩個形態都十分不錯, 夠G1款更勝G1玩具. 五人散玩會比較好, 合體就算了, 當系有個咁嘅function便可.

 

Write a comment

Comments: 1
  • #1

    xi (Saturday, 02 November 2013 01:56)

    雙頭紅龍的跨下位是可以滑動下拉的,不過幫助不大