SmartRobin @ FPJ Function-X3

FPJ頭領戰士第3位, SmartRobin, 即Brainstorn(有無人記得譯名???) 斯比頓的生化機械工程師, 變成戰士.
同期有另一個牌子出的相同角色, 當時見做工和設計都很不足放棄了, 等來FPJ的出品, 相比之下非常滿意.

戰機外型算是很終實於G1, 色譯亦很還原. 而最重要系機身夠修長, 而且機頭的標誌性雙槍亦完美再現. 外型交待分明, 修長機身與主翼, 應是完全無投訴了. 而且機底還有做出可收納的機落架.
機倉可開啟坐入人仔.

變形又是JIZAI的亮點設計, 最最欣賞系將修長機身分三斷摺成身體, 主翼亦對摺藏在腳後, 同時遮住腳後空間, 抵贊!

人型比例靚仔, 起碼比郭文要好, 雙槍可以裝在背後模擬肩部雙翼, 但拆下後就光晒, 其實人型肩部系夠位可以做多個翼的關節的, 可惜可惜.
肩關節的可動照舊悲劇, 只能前後活動, 橫向活動就不要再想了, 但加強了手肘關節, 變成雙關節, 手臂摺起大角度都無問題, 但.........點解呢次個拳頭轉唔到? 有朋友以為轉得, 一用力......斷左.
腰部可轉, 膝關節亦可輕松應付跪低POSE, 而另一大進步則是腳掌接地性, 無可挑剔!

除肩部不能橫舉活動外, 其他部份都令人滿意, 希望快點可以出齊頭領, 最起碼先給我出埋另兩位博派角色吧~


Write a comment

Comments: 1
  • #1

    zancai (Sunday, 15 December 2013 08:56)

    译名系小诸葛黎恩,电视入面多数时候系小诸葛。头领四个老友电脑怪杰,老顽固,小诸葛,电子斗士。