1/100 METAL GEAR RAY @ Kotobukiya

雖然我完全接受RAY的造型, 但心目中的地位肯定完不如REX, 不過這套模型比REX更貴了.

只可惜~~~~~~~~~~~~~~

兩套模型的水準差好遠啊.

 

成套模型的成型色唔靚, 唔噴過完全不能見人.

好多位都要做無縫.

 

關節是夠力, 兩對大翼絕不會跌下, 而股關節亦夠力支撐.

不過~! 胸腰的關節總是擺來擺去, 而腳掌亦沒有做出關節, 無論是否使用地台, 都難以站穩.

 

呢個都系小問題, 大問題系: 換件!

真系好無癮, 打開個口又要換件, 明明好簡單.

格納形態跪下的升降台又要換件, 明明仲簡單.

該形態下連腳掌都要換件, 明明更簡單.

 

一堆件要換, 真系好無癮.

Write a comment

Comments: 0