CASSHAN @ SENTINNEL FIGHTING GEAR

再造人卡辛,多年來終有一款可動人型,造型雖然唔跟舊版又唔跟新版,但外型都真系有型有款,而且心口有LED燈,點睛之筆。

雖然頭部沒有開口罩面部,但眼神犀利而且頭盔造型銳利。

但可惜,好可惜............

雙腳無力,腳踝關節極松,連企穩都難。

肩甲關節設計失誤,只能側舉約45度,再向上則肩甲關節必斷。

白油易甩漆。把玩認真不爽快。

唯外型靚靚,擺設一件。

Write a comment

Comments: 0